Запись на прием через VIBER Запись на прием через сайт

Тарануха Л.И. доктор иммунолог

Печать E-mail

Перелік наукових публікаційНазва

Джерело


Автори


1

2

3

4

Деякi субпопуляцiї Т- i В- лiмфоцитiв у дiтей,  якi  часто  i тривало хворiють, з гострим бронхiтом в динамiцi традицiйного лiкування та з використанням iмуналу (LEK, Словенiя)

// Актуальні проблеми клінічної імунології та алергології.- Львів, 1996.- Вип.1, № 1.-  C. 124-125

Коновал Н.В.

Тарануха Л.I.

Бондаренко С.Г.


Вплив iмуналу (LEK, Словенiя) на вмiст ауторозеткоутворюючих

клiтин у дiтей, якi часто i тривало хворiють, з гострим бронхiтом


//Формування здоров`я населення в Дарницькому районі м.Києва: Тез. докл. - Київ, 1997. - С.60

Шевчук Г.В.

Тарануха Л.I.

Зубаток В.І.


Індукуюча дія імуналу на функціональну активність фагоцитів крові при патологічному процесі

//Формування здоров`я населення в Дарницькому районі м.Києва: Тез. докл. - Київ, 1997. - С.48

Віхоть М.Ю.

Тарануха Л.І.


Ефективність використання препарату ехінацеї “Імунал” у терапії гострого бронхіту

// Педіатрія, акушерство та гінекологія.-1998.-№6.-С.61-63

Нікольський І.С.

Нікольська В.В.

Віхоть М.Є.

Кушко Л.Я.

Фіткевич М.М.

Кадькаленко Г.Г.

Тарануха Л.І.

Горбань Г.В.


Клинико-иммунологические исследования лечебной эффективности иммунала при остром бронхите у часто и длительно болеющих детей


//Лікарська справа. - 1998. - № 6 (1040). - С. 128-131

Никольский И.С.

Никольская В.В.

Кушко Л.Я.

Вихоть Н.Е.

Тарануха Л.И.

Кадькаленко А.Г.

Тосенко Е.П.

Андрианова И.В.

Коновал.Н.В.

Копылова Е.И.

Смольникова Л.И.

Фиткевич М.Н.

Майорова Н.В.

Шевчук Г.В.

Падалка Н.А.


Эффективность применения сока эхинацеи при остром бронхите у детей

//І національний конгрес України з імунології, алергології та імунореабілітації: Збірка тез.-Алушта,1998.-С.84

Тарануха Л.И.


Клініко-імунологічний статус дітей, хворих на гострий бронхіт

Стан медичного забезпечення постраждалого населення від наслідків аварії на ЧАЕС: Тез. доп.наук.-практ. конф. - Київ, 1999.- С.45-46

Нікольський І.С.

Нікольська В.В.

Тарануха Л.І.


Клинико-иммунологический статус детей

больных острым бронхитом


// Імунологія та алергологія.- 1999.- №3.- С.87


Тарануха Л. И.

Фиткевич М.Н.Вміст фактору некрозу пухлин у часто і тривало хворіючих дітей-киян в динаміці лікування гострого бронхіту

// Медична допомога та стан здоров’я постраждалого населення. 14 років після аварії на ЧАЕС: Тез. доп.наук.-практ. Конф. - Київ, 2000.- С.37-38

Нікольський І.С.

Тарануха Л.І.

Кадькаленко А.Г.


10.

Вивчення спонтанної бактерицидності нейтрофілів у дітей з гострим та рецидивним бронхітом

// Імунологія та алергологія.-2002.-№2.-С.43-44

Нікольський І.С.

Тарануха Л.І.11.

Особливості продукції інтерферону та фактору некрозу пухлин у дітей з рецитивним бронхітом у динаміці лікування

Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами”, Київ, 2003. – с. 293-294.

Тарануха Л.І.12.

Цитокіновий статус та функціональна активність фагоцитів у дітей з рецидивним бронхітом

Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології: збірник наукових праць. – Випуск 5(58). –Київ; Луганськ; Харків, 2004.- 400 с., С. 89-95

Тарануха Л.І.


13.

Клініко-імунологічні зміни, що впливають на формування рецидивуючого перебігу бронхітів у дітей


Імунологія та алергологія. – 2005. - №3. – С.102.

Нікольський І.С., Тарануха Л.І., Нікольська В.В., Уманець Т.Р.


14.

Роль загальної реактивності у формуванні рецидивного бронхіту

Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології: збірник наукових праць. – Випуск 6(69). –Київ; Луганськ; Харків, 2005.- 253 с., С. 106-110

Нікольський І.С., Тарануха Л.І., Нікольська В.В., Уманець Т.Р.


15.

Клініко-імунологічний статус дітей з рецидивним бронхітом

Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених “Досягнення молодих вчених – майбутнє медицини”, Харків, 2005. – С. 89-90.

Тарануха Л.І.

16.

Спосіб отримання ліпосомного препарату на основі гормонів тимусу та загальних його ліпідів

// Інформаційний лист з проблеми “Проблеми радіаційної медицини”. – Київ, 2005. – Вип. 12. – 2 с.

І.С.Нікольський

В.В.Нікольська В.М.Васильєв

С.М.Галицька

Л.І.Тарануха

О.В.Кузьменко

Ю.Л.Марущенко


17.

Ендокринна функція тимусу та функціональна активність Т-лімфоцитів у дітей з рецидивним бронхітом

Імунологія та алергологія. – 2005. - №4. – С.45-47.


Нікольський І.С., Тарануха Л.І.


18.

Клініко-імунологічна характеристика рецидивуючого перебігу бронхітів у дітей-киян

Матеріали Міжнародної конференції “Двадцять років Чорнобильської катастрофи. Погляд у майбутнє, Київ, 2006. – С. 137-138.

Нікольський І.С., Тарануха Л.І.


19.

Клинико-иммунологические особенности течения хронической активной EBV-, CMV- и HHV-6-инфекции.

// Імунологія та алергологія. - 2006. - № 4. – С.99.


Нікольський І.С.

Бондаренко С.Г.

Нікольська В.В.

Тарануха Л.І.


20.

Иммунный статус как динамическое отражение реакции организма

// Імунологія та алергологія. 2007. - №2. – С.87.


Никольский И.С. Никольская В.В. Тарануха Л.И. Галицкая С.Н. Никольская Е.И. Марущенко Ю.Л.


21.

Особливості реагування на імунопрепарати клітин імунної системи постраждалих від аврії на ЧАЕС людей.

// Міжнародна науково-практична конференція «Віддалені наслідки впливу іонізуючого випромінення». 23-25 травня 2007 р. – С.48-49.

Нікольський І.С.

Галицька С.М.

Нікольська В.В.

Тарануха Л.І.


22.

Імуномодулюючі властивості

Ехінацеї пурпурової.

// Імунологія та алергологія. 2007. –

№3. – С.7-9.

Нікольський І.С.

Тарануха Л.І.


23.

Онтогенетично випереджаючий розвиток

системи природноЇ цитотоксичності


// Імунологія та алергологія. 2008. –

№ 2. – С.140-141


Нікольський І.С.

Нікольська В.В.

Галицька С.М.

Тарануха Л.І.

Нікольська К.І.


24.

Комплекс методів клітинноі иммунологіі для визначпння

різнопаправленноі активності

імуномодулючих препаратів in vitro

// Методичні рекомендаціі. – 2009. –

Киів. – 20 с.


Нікольський І.С.

Нікольська В.В.

Тарануха Л.И

Галицька С.М.


25.

Радиозащитное действие мультипотентных стромальных клеток

тимуса


// Вестник Уральской  медицинской академической науки. Тематический выпуск по аллергологии и иммунологии. – 2009. - №2/1 (24). – с.284-285

Никольский И.С.

Никольская В.В.

Тарануха Л.И.

Галицкая С.Н.

Зубов Д.А.

Никольская Е.И.


26.

Effects of intermittent hypoxia training on human hematopoietic stem cells.

// YI Annual Ukrainian – Polish Conference “CURRENT ASPECTS OF LUNG DISEASES: Pathophysiology, diagnostics, treatment”; 24-25 September, 2009,

Ternopil, Ukraine. Book of abstracts.

Serebrovska Tatiana

Nikolsky Igor

Ischuk Vadim

Nikolska Valentina

Taranucha Lubov

Galitska Svitlana

ShatiloValeriy

Korckushko Oleg


27.

Влияние преинкубированных

с мультипотентными стромальными клетками тимуса сингенных клеток эмбриональной печени на иммунную систему летально облученных мышей

// Імунологія та алергологія. – 2009. - №2-3. – с.145

Никольский И.С.

Никольская В.В.

Федорчук А.Г.

Тарануха Л.И.

Галицкая С.Н.

Никольская Е.И.

Зубов Д.А.,

Лисица Н.А.

Семенова Я.-М.А.


28.

Спосіб підвищення радіозахисної активності гемопоетичних ствобурових клітин, отриманих з різних джерел

Пат. 45641 Україна, МПК С 12N/

u 2009 00839; Заявлено 05.02.2009; Дата публ.. 25.11.2009, Бюл. №22

Нікольский І.С.

Нікольська В.В.

Зубов Д.О.

Тарануха Л.І.

Галицька С.М.


29.

Спосіб підвищення радіорезистентності організму

// Пат. 49204 Україна, МПК А61К 35/26; Заявлено 06.10.2009; Дата

публ. 26.04.2010, Бюл. №8.

Нікольський І.С.

Нікольська В.В.

Зубов Д.О.

Тарануха Л.І.

Галицька С.М.

Нікольська К.І.

Федорчук О.Г.


30.

Восстановление иммунной системы облученных животных сингенными клетками эмбриональной печени, стимулированными контактом с мультипотентными стромальными клетками тимуса

// Вестник Уральской медицинской академической науки.

Тематический выпуск по аллергологии и иммунологии. – 2010. - №2/1 (29). – С.61-62

Никольский И.С.

Никольская В.В.

Зубов Д.А.

Тарануха Л.И.

Галицкая С.Н.

Никольская Е.И.


31.

Регенерация иммунной системы облученных животных при трансплантации сингенных клеток эмбриональной печени, стимулированных контактом с мультипотентными стромальными клетками тимуса

// Імунологія та алергологія. – 2010. - № 1. – С.163

Никольский И.С., Никольская В.В., Зубов Д.А.,

Тарануха Л.И., Галицкая С.Н., Никольская Е.И., Лисица Н.А., Семенова Я.-М.А., Федорчук А.Г.


32.

Визначальне значення чутливості до гіпоксії для стану гемопоетичних стовбурових клітин, системи крові і імунітету

// Імунологія та алергологія. – 2010. - № 1. – С.169

Серебровська Т.В.,

Нікольський І.С.,

Іщук В.А,

Нікольська В.В.,

Тарануха Л.І.,

Кирик В.М.,

Галицька С.М.


33.

Швидка і поетапна реакція гемопоетичних стовбурових клітин та імунної системи на гостру гіпоксію


// Імунологія та алергологія. – 2010. - № 1. – С.169

Серебровська Т.В.,

Нікольський І.С.,

Іщук В.А,

Нікольська В.В.,

Тарануха Л.І.,

Кирик В.М.,

Галицька С.М.


34.

Стимуляция заживления стрессовых язв с помощью мультипотентных стромальных клеток костного мозга

// Імунологія та алергологія. – 2010. - № 1. – С.163


Остапченко Л.И.,

Никольский И.С.,

Галицкая С.Н.,

Зубов Д.А.,

Тарануха Л.И.,

Никольская В.В.,

Семенова Я.-М.А.,

Лисица Н.А.


35.

Вплив трансплантації ин генних клітин ембріональної печінки, стимульованих контактом із мультипотентними стромальними клітинами тимуса, на регенерацію імунної системи опромінених тварин

// Журн.АМН України.- 2010.- т.16, додаток. – С.126


Нікольський І.С.

Нікольська В.В.

Зубов Д.О.

Тарануха Л.І.

Галицька С.М.

Лисиця Н.А.

Семенова Я.-М.О.

Федорчук О.Г.

Толерова О.Ю.
36.

Вплив мультипотентних стромальних клітин кісткового мозку на загоєння стресових виразок


// Журн.АМН України.- 2010.- т.16, додаток. – С.136


Остапченко Л.І.

Нікольский І.С.

Галицька С.М.

Зубов Д.О.

Тарануха Л.І.

Нікольска В.В.

Семенова Я.-М.О.

Лисиця Н.А.


37.

Особенности содержания гемопоэтических стволовых клеток и иммунного статуса людей с высокой и низкой устойчивостью к гипоксии


// Журн.АМН України.- 2010.- т.16, додаток. – С.163


Серебровская Т.В.

Никольский И.С.

Ищук В.А.

Никольская В.В.

Тарануха Л.И.

Кирик В.М.

Галицкая С.Н.


38.

Реакція имунної системи на гостру гіпоксію

// Журн.АМН України.- 2010.- т.16, додаток. – С.164-165

Серебровська Т.В.

Нікольський І.С.

Іщук В.А.

Нікольська В.В.

Тарануха Л.І.

Кирик В.М.

Галицька С.М.


39.

Повышение эффективности сингенных клеток эмбриональной печени в регенерации иммунной системы летально облученных мышей в результате контактного взаимодействия этих клеток и мультипотентных стромальных клеток тимуса

// Cб. тез. докл. по материалам VI Съезда по радиационным исследованиям, 25-28 окт. 2010 г., Москва. Т. 1. – М. : изд-во Рос. ун-та Друж. Народов, 2010. – С. 94.


Никольский И.С.

Никольская В.В.

Тарануха Л.И.

Галицкая С.Н.

Никольская Е.И.

Зубов Д.А.

Лисица Н.А.

Семенова Я.-М.

Федорчук А.Г.

Сорокин Г.К.


40.

Влияние периодической гипоксической тренировки на иммунный и цитокиновый статус

// Цитокины и воспаление. – 2010. – Т.9, №3. – С.48-49


Никольский И.С

Серебровская Т.В..

Никольская В.В.

Тарануха Л.И.

Галицкая С.Н.


41.

Влияние трипептидов на лимфоидные и стволовые

клетки


// БЭБиМ. – 2011. – Т.151,№6. – С.668-671


Хавинсон В.Х.,

Никольский И.С., 
Никольская В,В., Зубов Д.А.,

Галицкая С.Н.,

Тарануха Л.И., Семенова Я.-М.А.,

Лисица Н.А., Линькова Н.С.,

Бутенко Г.М.42.

Effect of Tripeptides on Lymphoid and Stem Cells

//Bulletin of Experimental Biology and Medicine. – 2011. – V.151, №3. – Р.772-775

Khavinson V.Kh.

Nikolsky I.S.

Nikolskaya V.V.

Zubov D.A.

Galickaya S.N.

Taranuha L.I.

Semenova Ya.-M.A

Lisica N.A.

Linkova N.S.

Butenko G.M.


43.

Особливості імуномодулюючого впливу періодичного гіпоксичного тренування


// Імунологія та алергологія. – 2011. - №3. – С.34-38


Нікольський І.С.

Серебровська Т.В.

Нікольська В.В.

Тарануха Л.І.

Галицька С.М.

Іщук В.О.

Семенова Я-М.О.

Лисиця Н.А.

Кирик В.М.


44.

Вплив мультипотентних стромальних клітин кісткового мозку на загоєння стрес індукованих виразок шлунку


// Імунологія та алергологія. – 2011. - №4. – С.102


Нікольський І.С.

Галицька С.М.

Семенова Я.-М.О.

Зубов Д.О.

Тарануха Л.І.

Лисиця Н.А.

Нікольська В.В.

Остапченко Л.І.


45.

Активная смешанная EBV и

HHV-6 инфекция: иммунно-цитокиновый статус при стойкой вирусемии

// Імунологія та алергологія. – 2011. - №4. – С.102-103


Никольский И.С.

Тарануха Л.И.

Мовчан А.С.46.

Активність природних кіллерів при стресіндукованому виразко утворенні та введені МСК

// Імунологія та алергологія. – 2012.-

- дод.1. – С.44-45

Нікольський І.С.

Галицька С.М.

Семенова Я.-М.О.

Зубов Д.О.

Тарануха Л.І.

Нікольська В.В.

Лисиця Н.А.

Остапченко Л.І.


47.

Иммуномодулирующая активность мультипотентных стромальных клеток тимуса

// Імунологія та алергологія. – 2012.-

- дод.1. – С.45-46

Никольский И.С.

Никольская В.В.

Савинова В.О.

Никольская Е.И.

Тарануха Л.И.

Семенова Я.-М.А.

Кубицкая А.О.


48.

Цитотоксическая активность клеток эмбриональной печени в ранний период эмбрионального развития

// Российский иммунологический журнал. – 2012. – Т.6(14). - №2 (1). –

С.125-126

Никольский И.С.

Никольская В.В.

Галицкая С.Н.

Тарануха Л.И.

Мовчан А.С.


49.

Вміст гемопоетичних стовбурових клітин у крові та особливості імунного статусу у людей з різною стійкістю до гіпоксії
// Фізіологічний журнал. – 2012. – Т.58, №3. – С.9-18

Серебровська Т.В.

Нікольський І.С.

Тарануха Л.І.

Нікольська В.В.

Галицька С.М.

Іщук В.О.
50.

Влияние внутривенного введения мультипотентных стромальных клеток тимуса на пролиферативную фазу иммунного ответа

// Журнал НАМН України. – 2012. –т.18, додаток. – С.105-106

Никольская В.В.

Савинова В.О.

Семенова Я.-М.О.

Тарануха Л.И.

Никольский И.С.


51.

Иммуномодулирующее влияние периодических гипоксических тренировок

// Российский иммунологический журнал. – 2013, том 7 (16),  №2-3, с.71-74

Нікольський І.С.

Серебровська Т.В.

Тарануха Л.І.

Нікольська В.В.

Галицька С.М.

Іщук В.О.

Семенова Я.-М.О.


52.

Модуляция иммунного ответа индуцированными контактным взаимодействием эмбриональными печеночными и мультипотентными стромальными клетками

// Российский иммунологический журнал. – 2013, том 7 (16),  №2-3, с.124

Никольская В.В.

Никольский И.С.

Савинова В.О.

Семенова Я.-М.О.

Тарануха Л.И.

Галицкая С.Н.

Федорчук А.Г.53.

Особенности иммунного ответа при хронической активной герпес-вирусной инфекции

// Российский аллергологический журнал, 2013, №2, ч.2,  С.286-287

Тарануха Л.И.


54.

Иммунобиологическая активность трансплантатов гемопоэтических и мультипотентных стромальных клеток тимуса

// Актуальные вопросы трансплантации стволовых клеток.

Сборник материалов I Евразийского конгресса «Транслантация стволовых клеток» (Минск, 25-27

сентября 2013 г.) – С.109-111

Никольский И.С.

Никольская В.В.

Савинова В.О.

Тарануха Л.И.

Семенова Я.-М.А.

Никольская Е.И.

Чех Д.Л.


55.

Сравнительная характеристика влияния мультипотентных стромальных клеток костного мозга на развитие острого и пролонгированного стресса

// Актуальные вопросы трансплантации стволовых клеток.

Сборник материалов I Евразийского конгресса «Транслантация стволовых клеток» (Минск, 25-27

сентября 2013 г.) – С.111-113

Никольский И.С.

Семенова Я.-М.А

Никольская В.В.

Галицкая С.Н.

Зубов Д.А.

Тарануха Л.И.


56.

Динамические особенности индуцированного циклофосфаном гемоиммунодефицита

// Труды Международного форума “Клиническая иммуноогия и аллергология – междисциплинарные проблемы” (14-17 мая 2014 г. Казань) – С.195-196

Никольский  И.С.

Никольская В.В.

Чех Д.Л.

Тарануха Л.И.

Савинова В.О.

Семенова М.-Я.А.


57.

Сравнительная характеристика активности различных типов гемопоэтических и мультипотентных стромальных клеток в купировании костно-мозгового синдрома у летально облученных мышей

// Российский иммунологический журнал. – 2014. - 8(17), №3. - С.354-356

Никольская Е.И.,  Тарануха Л.И., Никольская В.В., Галицкая С.Н., Никольский И.С.58 .

Характеристика активности различных типов мультипотентных клеток в лечении пострадиационного костно-мозгового синдрома у мышей

// Збірник тез. Науково-практична конференція з міжнародною участю

“Трансплантація – сьогодення, минуле та майбутнє”- Київ.  7 листопада 2014. С.32

Никольская Е.И.

Тарануха Л.И.

Никольская В.В.

Семенова Я-М.А.

Никольский И.С.

Перелік наукових публікацій

 

Мы в СоцСетях